Német nyelvű képzés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1992-ben vezette be az egyik legjobb német egyetemmel, a Karlsruhei Egyetemmel (2009-től Karlsruher Institut für Technologie,KIT )közös német nyelvű mérnökképzést. A Gépészmérnöki (Gépészmérnöki, Mechatronikai mérnöki szak), Villamosmérnöki és Informatikai valamint a Közlekedésmérnöki Kar BSc képzésére felvételt nyert hallgatók jelentkezhetnek német nyelvű mérnökképzésre. A jelentkezés feltétele két tannyelvű (német-magyar) középiskolai érettségi vagy legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű német nyelvvizsga.
A képzésen külön tandíjat nem kell fizetni!br A képzés célkitűzése olyan mérnökök képzése, akik a német szakmai nyelvet is tökéletesen elsajátítják, melynek birtokában jelentősen kiszélesedik az elhelyezkedés és karrierépítés lehetősége, főként a Magyarországon jelenlévő német nyelvű cégeknél.

A német képzés tanterve azonos a magyar nyelven folyó képzés tantervével. A képzés az első négy félévben a BME-n német nyelven történik.(A kezdeti nyelvi nehézségek leküzdésére a műszaki kifejezések magyarul is elhangzanak.) A hallgatók az 5. félévben – tanulmányi eredménytől függően – a Karlsruhei Egyetemen tanulhatnak a német kormány és több Magyarországon működő német cég által felkínált ösztöndíjjal. A 6. félévtől kezdve a képzés hallgatói a választott szakon, magyar nyelven folytatják tanulmányaikat. A diplomatervezési gyakorlatra és a diplomaterv elkészítésére szintén lehetőség van a Karlsruhei Egyetemen. Német cégek támogatásával németországi nyári szakmai gyakorlaton is részt lehet venni.

A hallgatók a mesterképzés befejezése után a diplomával együtt kétnyelvű diploma mellékletet vehetnek át a „Karlsruhei Egyetemmel közös képzés” bejegyzéssel.